Openluchttheater Cabrio Soest Openluchttheater Cabrio Soest
Menu

Renovatie van Cabrio

In 2015 heeft het bestuur zich gebogen over de ambitie van Cabrio waarbij het belangrijkste doel is vastgesteld dat het openluchttheater een prominentere rol moet gaan krijgen in het culturele speelveld in Soest en de directe regio. Groeien van ca. 5.500 bezoekers in 2015 naar 10.000 in 2019. 

Daarvoor zal Cabrio de toeschouwer, het publiek méér moeten bieden dan nu gewoon is. Een sfeervol theater, top artiesten, goede horeca.En er is niets leukers dan met vrienden naar Cabrio te gaan!!! De ervaring van Cabrio, maar ook van andere succesvolle openluchttheaters, leert dat wanneer je top artiesten contracteert het theater (snel) uitverkocht is.

Gegeven de wens en noodzaak om veel meer zaken aan te pakken en te verbeteren vanwege het gekozen ambitie niveau, heeft het bestuur in 2015 besloten een renovatie plan te maken. Met dit nieuwe plan willen we het aantal bezoekers laten groeien en de inkomsten zien toenemen. Om dit te realiseren hebben we de volgende subdoelen vastgesteld:

  • Het theater moet de kenmerken ‘intiem en uniek’ blijven behouden
  • Het theater moet meer bezoekers uit Soest en de regio gaan trekken
  • Grotere en betere (bekendere, attractievere) artiesten 
  • Een betere horeca c.q. catering faciliteiten met meer mogelijkheden
  • Het is noodzakelijk om de technische voorzieningen te upgraden
  • Er dient stap voor stap, een professionalisering slag gemaakt te worden. De huidige gebouwen zijn (te) oud, de voorzieningen minimaal

Vanuit de gemeente hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen om de technische infrastructuur te verbeteren (fase 1), dit is inmiddels gerealiseerd. Fase 2 behelst het vernieuwen van de horeca unit waar in het najaar van 2017 hard aan wordt gewerkt.

Voor het gehele renovatietraject is er een flyer gemaakt waar alle 4 fasen in beschreven staan. Die kun je hier downloaden.

 


Partners van Cabrio

Rabobank
Practicum
RETO
Soester Courant
"Buiten gewoon leuker!"