Menu

ANBI Informatie

Stichting Soester Openluchttheater Cabrio staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogende Instelling kortweg ANBI (cultuur ANBI). Hieronder treft u informatie aan die in het kader van deze status van belang is.


Naam Instelling: Stichting Soester Openluchttheater Cabrio
Contactgegevens: zie onder “Contact” op deze website
Fiscaal nummer: 8037.13.149
Bestuur: zie onder “Bestuur” op deze website

Beloningsbeleid
Stichting Cabrio is een vrijwilligersorganisatie. Alle werkzaamheden voor het theater worden door onbetaalde medewerkers verricht. Niet alleen de programmering van het theater, maar ook de techniek, de catering, het onderhoud en het toezicht.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het organiseren van evenementen op het gebied van muziek en theater alsmede het bevorderen en stimuleren van activiteiten op elk ander Cultureel gebied. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het opvoeren van opera-, toneel- en cabaretvoorstellingen, het geven van muziekconcerten en kindervoorstellingen . De stichting organiseert en initieert zelf genoemde activiteiten voor eigen rekening en risico of doet dit in samenwerking met andere instellingen in of rondom Soest.

Financiële verslag: zie “Downloads”.
Overige informatie:  zie “Historie Cabrio” of neem contact op m.b.t. het betreffende bestuurslid.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen


Gouden Partners van Cabrio

Anders Invest
iVention
logo jumbo
Reto
Soester Courant
"Buiten gewoon leuker!"