Menu


Huisregels Cabrio

Over de Cabrio huisregels

De huisregels van Cabrio zijn opgesteld om bij alle evenementen in Cabrio:

  • het bijzondere karakter van Cabrio te bewaren en het plezier van alle bezoekers te bevorderen
  • de veiligheid van alle bezoekers, andere betrokkenen en installaties te waarborgen
  • de natuurlijke omgeving en de belangen van omwonenden te beschermen

Voor alle evenementen die in het Openluchttheater gelden dezelfde huisregels. Voor evenementen met een bijzonder karakter (zoals bij workshops) of bij evenementen met uitzonderlijke hulpmiddelen kunnen extra regels nodig zijn. De Supervisor van het betrokken evenement zal tevoren of desnoods op de avond van het evenement beoordelen of  additionele regels nodig zijn en er op toezien dat deze worden gecommuniceerd en nageleefd. Wanneer de huisregels niet nageleefd worden zal de Supervisor optreden en heeft het recht in zeer ernstige gevallen de betrokkenen van het terrein te laten verwijderen of zelfs het evenement te beëindigen. Het betreden van het Cabrio terrein is op eigen risico. Cabrio is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeval of diefstal. Bezoekers wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen of in geparkeerde auto’s achter te laten.

De Huisregels

1.       Opvolgen van Aanwijzingen
a.       Alle bezoekers dienen onder alle omstandigheden volledige medewerking te verlenen aan hulpverleners en direct alle aanwijzingen van de Supervisor en dienstdoende Cabrio medewerkers op te volgen
2.      Toegang
a.      Alleen met een geldig toegangsbewijs krijgen bezoekers toegang tot het terrein
b.      Om veiligheidsredenen kan visitatie plaatsvinden door beveiligingsmedewerkers. Bij weigering kan de toegang worden ontzegt
c.      Honden worden niet toegelaten, tenzij het blindengeleide- of hulphonden betreft.
d.      Het betreden van het terrein betekent dat men zich verplicht zich aan de huisregels te houden
3.       Goede sfeer
a.        Alle bezoekers:
  • nemen medeverantwoordelijkheid om van het evenement, en voor alle betrokkenen, een succes te maken
  • dragen bij aan een goede, open, gemoedelijke sfeer
  • zijn behulpzaam voor andere, vooral voor eventueel hulpbehoevende, bezoekers
  • respecteren de natuurlijke omgeving,  de belangen van omwonenden, installaties & voorzieningen
b.      Het is niet toegestaan (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren mee te nemen
c.       er wordt geen alcohol verkocht aan minderjarigen of aan bezoekers die afwijkend of agressief gedrag vertonen
4.      Veiligheid
a.      Gangpaden en vluchtwegen dienen ten alle tijden vrijgehouden te worden
b.      Orde en netheid dient door iedereen te worden gehandhaafd
c.      Het is niet toegestaan podia, tenten, bomen, hekken, bouwwerken of andere bouwwerken op het terrein te beklimmen
d.      Open vuur is nergens toegestaan
e.      Roken is niet toegestaan behalve op de aangewezen rookplek
5.      Overig
a.      Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op kan voor komen. Cabrio gebruikt deze opnamen uitsluitend voor promotionele doeleinden.
b.      Bij norm-overschrijdend gedrag (inclusief seksistisch of racistische uitingen en gedragingen) en bij het plegen van strafbare feiten wordt altijd en direct de politie ingeschakeld en de betrokkenen van het terrein verwijdert.
c.      Wildplassen is verboden en bij constatering volgt verwijdering van het terrein.
d.      Het bezit, verhandelen of gebruiken van (hard) drugs is niet toegestaan. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke verwijdering van het terrein en wordt direct de politie geïnformeerd

 


Gouden Partners van Cabrio

Practicum
Reto
Soester Courant
logo jumbo
"Buiten gewoon leuker!"