Menu


Verhuur/Gebruik Derden

Naast het programma dat door Cabrio wordt georganiseerd is er volop ruimte om van ons fantastische theater gebruik te maken. Er zijn al een aantal partners die dit een aantal jaren met groot succes doen. We streven ernaar dat steeds meer partijen de weg naar ons theater weten te vinden. Onder Gebruik Derden vinden heel uiteenlopende activiteiten plaat, zoals: een concert van bijv. de Edwin Evers band, een korenfestival, etc. 

Cabrio biedt mogelijkheden voor verdere uitbreiding van activiteiten als hierboven, maar ook voor: product presentaties, bedrijfsactiviteiten zoals 'heide dagen', trainingsactiviteiten, pop-up activiteiten zoals restaurants of theaterproducties en tentoonstellingen.

Zoekt u een intieme, sfeervolle plek met de mogelijkheden voor  groepen van enkele tientallen  tot wel 900 deelnemers, dan biedt Cabrio een fantastische gelegenheid.
Cabrio biedt, in overleg, alle mogelijkheden van ons theater en indien gewenst ondersteuning bij uw PR activiteiten en eventuele steun door onze vrijwilligers. Cabrio stelt wel enige voorwaarden om te zorgen dat de activiteiten passen bij het karakter en de reputatie van ons theater.
Om teleurstelling te voorkomen is het zaak om zo vroeg mogelijk met ons in contact te treden over mogelijke data ,gewenste ondersteuning en eventueel verdere voorwaarden daar programma's al lange tijd van te voren vast worden gelegd. Neem voor meer informatie contact op middels verhuur@cabriosoest. Wij werken met de gebruiker, in overleg, graag een op maat gemaakte offerte uit.


Gouden Partners van Cabrio

Practicum
Soester Courant
logo jumbo
Reto
"Buiten gewoon leuker!"