Menu


Vacatures

Hieronder staan de vacatures zoals Cabrio die op dit moment heeft. Let op: alle functies 

Vacature Supervisor

In Openluchtthater Cabrio is een groot team van (onbetaalde) vrijwilligers werkzaam. Zij vormen mede het gezicht van het theater. Zonder deze vrijwilligers zijn er geen voorstellingen mogelijk in ons theater. Momenteel is Cabrio op zoek naar supervisoren. Een supervisor is verantwoordelijk voor het goede verloop van een voorstelling. Voorafgaand aan de voorstelling maak je een eigen draaiboek. Hierin staan oplossingen voor eventuele knelpunten, de dagindeling voor de vrijwilligers, enz. Op de dag van de voorstelling stuur jij alle
vrijwilligers aan. Onder jouw leiding loopt alles gedurende de hele dag gesmeerd en uiteindelijk ben jij dan degene die na afloop het licht uitdoet en het hek afsluit. Wanneer jij interesse hebt in deze functie en deel wilt uitmaken van een mooie groep vrijwilligers mail ons dan: info@cabriosoest.nl

Vacature bestuurslid Operations:

Als bestuurslid Operations ben je verantwoordelijk (samen met de andere bestuursleden) voor het totale beleid (zowel strategisch, tactisch als operationeel) van het Openluchttheater Cabrio en het  onderdeel Operations in het bijzonder.

Algemene taken bestuursleden:

  • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
  • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan en de activiteitenplannen

Algemeen profiel:

  • is betrokken bij de doelstelling van het openluchttheater;
  • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
  • kan besturen op hoofdlijnen, is niet gericht op het operationeel beleid;
  • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Specifiek profiel:

  • is eindverantwoordelijk voor het inhoudelijke invulling van de operationele activiteiten in het theater
  • overlegt met en stuurt teams techniek en supervisoren en de coördinator pre-productie aan
  • is in staat om de financiën van deze activiteiten te beoordelen.

Wil je eerst meer weten? Bel met: Leo Verver (06 22877821)

Heb je interesse? Laat dat weten aan onze vrijwilligerscoördinator!


Partners van Cabrio

logo jumbo
Soester Courant
Practicum
Reto
"Buiten gewoon leuker!"